Meerjarenplan - strategische en financiële nota

De gemeenteraad en OCMW-raad keuren het meerjarenplan en de meerjarenplanaanpassingen goed.

Bij het meerjarenplan horen een aantal documenten:

 1. de strategische nota
 2. de financiële nota: 
 • Grondslag en assumpties
 • Financieel doelstellingenplan
 • Staat van het financieel evenwicht
 • Overzicht van de kredieten

3. de documentatie:

 • Omgevingsanalyse
 • Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties
 • Deelrapportcodes / Indicatoren / Mijlpalen per Actie
 • Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 • Beleidsvelden per Beleidsdomein
 • Overzicht van de verbonden entiteiten
 • Overzicht van de personeelsinzet
 • Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 • Overzicht investeringen

Onderaan vind je het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in december 2019), de daaropvolgende meerjarenplanaanpassingen en de jaarrekeningen.

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top