Subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen: ontharding en groendaken

Wie klimaatadaptieve maatregelen neemt, zoals het voorzien van een groendak of het ontharden van de voortuin, kan voortaan op een subsidie van stad Eeklo rekenen. Dergelijke maatregelen zorgen ervoor dat het hemelwater beter wordt vastgehouden op de plaats waar het neerkomt, waardoor problemen van enerzijds wateroverlast en anderzijds droogte minder vlug optreden.

Het nieuwe subsidiereglement helpt stad Eeklo een klimaatrobuuste stad te worden. Dit betekent dat de stad en haar inwoners voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering en de schade kunnen beperken bij extreme weerfenomenen zoals piekbuien, droogte en hitte.

De stad wil hierbij onder meer focussen op de toenemende vergrijzing van voortuinen. Door het nemen van bronmaatregelen (zoals ontharding) zorgen we er voor dat dat hemelwater wordt vastgehouden op de plaats waar het neerkomt waardoor problemen van enerzijds wateroverlast en anderzijds droogte minder vlug optreden. Minder verharding en meer beplanting zorgt niet enkel voor een betere waterhuishouding maar helpt ook tegen hittestress, bevordert de biodiversiteit en draagt bij tot een aangenamere leefomgeving. 

De subsidie voor ontharding bedraagt € 25 per m² gesloten verharding en € 20 per m² waterdoorlatende verharding, of de reële kostprijs indien de kostprijs lager is.

Voor het groendak wordt een subsidie verleend van € 30 per m² groendak. Bij groendaken waarvan de kostprijs kleiner is dan 30 euro per m², wordt de reële kostprijs vergoed.

De maximale subsidie bedraagt telkens € 1000 en is beperkt tot de voorziene subsidiepot. 

Aanvraagformulier ontharding

Aanvraagformulier groendaken

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00