Subsidies voor Eeklose sportverenigingen

 

Beleids- en impulssubsidie

Sportverenigingen die erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen kunnen een beleidssubsidie aanvragen. 

Erkende sportverenigingen die minstens 5 jeugdleden hebben kunnen ook een impulssubsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Raadpleeg voor de erkenningsvoorwaarden het erkenningsreglement (zie downloads)
  • Raadpleeg voor de subsidievoorwaarden de subsidiereglementen (zie downloads)

Hoe aanvragen?

  • Vanaf eind juni kan je het aanvraagformulier downloaden op deze pagina of afhalen bij de sportdienst. De sportdienst bezorgt het aanvraagformulier ook via mail aan de erkende sportverenigingen. 
  • Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en voeg de gevraagde bijlagen toe.
  • Dien het aanvraagformulier uiterlijk op 14 september in bij de sportdienst.

Afhandeling

Na advies van de sportraad wordt de berekening van de subsidies ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Uiterlijk 15 november brengt de sportdienst de sportverenigingen op de hoogte. De subsidies worden voor 31 januari van het volgende jaar uitbetaald.

Contact

Sportdienst

Adres
Burg. Lionel Pussemierstraat 157 , 9900 Eeklo Sportpark
Tel.
09 377 61 27
sport@eeklo.be
Vandaag
Nu open
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00