Subsidies voor Eeklose sportverenigingen

 

Beleids- en impulssubsidie

Sportverenigingen die erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen kunnen een beleidssubsidie aanvragen. 

Sportverenigingen die erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen en minstens 5 jeugdleden hebben kunnen ook een impulssubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Raadpleeg hier de reglementen om de voorwaarden voor erkenning en subsidiƫring te bekijken.

Aanvragen 

Bezorg de ingevulde aanvraagformulieren uiterlijk op 14 september via mail aan de sportdienst. 

  • Voor nieuwe sportverenigingen: erkenningsaanvraag als Eeklose sportvereniging (zie downloads)
  • Voor reeds erkende sportverenigingen: verlenging erkenningsaanvraag als Eeklose sportvereniging (zie downloads)
  • Aanvraagformulier beleidssubsidie (beschikbaar vanaf 1 juni)
  • Aanvraagformulier impulssubsidie (beschikbaar vanaf 1 juni)

De reeds erkende Eeklose sportverenigingen ontvangen in de maand juni een mail met alle benodigde documenten.

Afhandeling

De sportdienst behandelt de erkennings- en subsidieaanvragen en legt ze ter advies voor aan de Eeklose sportraad.

De sportdienst legt de erkenningsaanvragen en de subsidieverdeling ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

De sportverenigingen worden uiterlijk op 15 november op de hoogte gebracht van de toegekende subsidies. 

De subsidies worden voor 31 januari van het volgende jaar uitbetaald.

Contact

Sportdienst

Adres
Burg. Lionel Pussemierstraat 157 , 9900 Eeklo Sportpark
Tel.
09 377 61 27
sport@eeklo.be
Vandaag
Pinkstermaandag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00