Surplussubsidie voor Eeklose projecten

Heb je een fantastisch idee voor een socio-cultureel project? Vraag dan de Surplussubsidie aan, de opvolger van de gemeenschapsvormende projecten. Stad Eeklo wil initiatieven ondersteunen die het socio-culturele leven bevorderen, participatie aanmoedigen en samenwerking tussen diverse organisaties stimuleren.

Met de projectsubsidie krijgen burgers, collectieven en verenigingen de kans om nieuwe methoden en projecten te verkennen of hun bestaande activiteiten te verrijken, waardoor ze kunnen bijdragen aan het bruisende culturele leven van Eeklo.

Voor wie?

De Surplussubsidie is beschikbaar voor inwoners van Eeklo en voor verenigingen of organisaties die een zetel, secretariaat of woonplaats hebben op het grondgebied van stad Eeklo. Organisaties en verenigingen kunnen enkel een aanvraag indienen als ze geen winstoogmerk nastreven.

Subsidiebedrag

Het totaal beschikbare budget bedraagt 5.000 euro per jaarhelft. Het toegekende subsidiebedrag kan maximaal 2.500 euro bedragen per project.

Downloads

Naar top