Eeklo steunt ook dit jaar campagne tegen partnergeweld

Gepubliceerd op vrijdag 24 nov 2023 om 14:09

Tot 10 december wapperen aan de fontein rechtover het stadhuis van Eeklo oranje vlaggen van Soroptimist International Eeklo-Meetjesland. 

De stad Eeklo ondersteunt hiermee de "Orange Day Campagne" van Soroptimist International die de problematiek rond partner- en familiaal geweld onder de aandacht wil brengen.

In de bewustwordingsacties van Soroptimist International stond de afgelopen jaren het bekendmaken van de hulplijn 1712 voor de melding van geweld, misbruik en mishandeling centraal.

Maar nog beter dan geweld of misbruik melden, is het voorkomen. Daarom zet de organisatie ook in 2023 verder in op preventie met de actie ‘Read the signs’ om mensen bewust te maken van de tekenen van gewelddadig en toxisch gedrag. 

Niet alleen slachtoffers, maar ook familie, vrienden, kennissen en buren, moeten de tekenen kennen en herkennen om op het juiste moment hulp te kunnen zoeken. De acht tekenen van een toxische relatie zijn: de heftigheid van de relatie, jaloezie, het controleren en isoleren van de partner, kritiek op diens uiterlijk en gedrag, het saboteren en de schuld geven van wat er al dan niet fout gaat, en ongecontroleerde woedeaanvallen. 

Ook dit jaar vroeg Soroptimist International aan scholen om leerlingen te sensibiliseren voor het probleem van familiaal geweld. Zowel het GO! atheneum De Tandem als het College ten Doorn verlenen dit jaar hun volle medewerking aan deze campagne en informeren daardoor ruim 5.500 leerlingen en bijgevolg ook indirect hun families. Op deze manier wordt de campagne nog ruimer onder de aandacht gebracht.


Om “read the signs” concreter te maken heeft Soroptimist Eeklo-Meetjesland voor de Eeklose meewerkende scholen duizenden bijkomende meetlatten laten drukken. De bedoeling is dat leerlingen daarop kunnen lezen welk gedrag, tekenen of uitspraken niet oké zijn.