Terrasvergunning aanvragen

Voor wie? 

Voor horeca-uitbaters die een vast terras willen waarvoor een inname van het openbaar domein nodig is, maar waarbij geen parkeerplaatsen worden ingenomen. Deze terrassen kunnen van 1 januari tot en met 31 december blijven staan. 

Hoe aanvragen? 

Je kan je vast terras aanvragen via Eagle

Heb je een overdekt terras op de Markt? Kies dan bij type inname voor 'Terras overdekt'

Het bedrag van de belasting voor overdekte terrassen werd vastgesteld voor 2023 op 64,50 euro per m²/jaar, ongeacht het aantal dagen waarop het terras wordt geplaatst. 

Heb je een open terras op de Markt of andere locatie? Kies dan bij type inname voor 'Terras open'

Het bedrag van de belasting voor open terrassen werd vastgesteld voor 2023 op 23,50 euro per m²/jaar, ongeacht het aantal dagen waarop het terras wordt geplaatst. 

Breukdelen van een m² zullen worden afgerond naar de hogere eenheid. De voormelde tarieven zijn gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemt overeen met de index van december 2019. Ze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. 

Niet helemaal zeker of jouw terras als open of overdekt is? Een correcte definitie vind je in artikel 18 van het terrasreglement, onderdeel van het politiereglement.

Eigenschappen van deze vergunning: 

Deze vergunning hoef je slechts éénmaal aan te vragen. Deze wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Wens je  in het volgende jaar geen terras meer te zetten?

Breng ons hiervan dan op de hoogte ten laatste op 31 oktober 2023! 

Terugbetaling terrasbelasting AWV 2023: 

Bevindt jouw zaak zich langs een gewestweg, maar niet rond het marktplein, dan kan je een terugbetaling vragen aan stad Eeklo voor de belasting van AWV van 2023. Vul hiervoor ons digitale formulier in. Volgende documenten heb je nodig voor je aanvraag: 

  • terrasbelasting factuur van AWV
  • betaalbewijs van de terrasbelasting

Aanvraag terugbetaling terrasbelasting AWV 2023

Contact

Lokale economie