Toegankelijkheidsverklaring

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING VOOR STAD EEKLO

Gemeente Eeklo streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites

NALEVINGSSTATUS

Deze website voldoet zo goed als volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. We streven er naar om zo volledig mogelijk te voldoen aan deze standaard.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 januari 2024, door middel van zelf-evaluatie op basis van de screeningstool voor toegankelijkheid (WCAG 2.1 AA). Via deze tool toetsen we de inhoud en vormgeving van de website.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail communicatie@eeklo.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

HANDHAVINGSPROCEDURE

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je je richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

Bekijk en download hier de pdf

Downloads

Naar top