Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Inhoud

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen via het evenementenformulier.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing.

Procedure

Aanvragen van een afwijking van de geluidsnormen kan je via het invullen van het evenementenformulier. 

Voor wie

Als organisator van grote en kleine evenementen, in openlucht, waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (festival, optreden, kermis, openluchtevenement, dansfeest, bijzondere gelegenheid) moet je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vul hier het evenementenformulier in

Contact

Dienst evenementen