Trage Wegen

De trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen en daarom ook zeer nuttig. Ze bieden bovendien een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of bij korte verplaatsingen.

Overtuigd van de meerwaarde van deze wegen werkte het stadsbestuur van Eeklo samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen, om met de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken. 

Dit traject resulteerde in een evaluatiekaart van Eeklo en een vragenbundel

Het is nu de bedoeling dat je als individu, gezin, groep, vereniging, school alle of een deel van deze trage wegen gaat bekijken en je mening er over geeft. In de bundel vind je per weg een beschrijving en een viertal vragen. Belangrijk is dat je die vragen beantwoordt vanuit jouw standpunt of dat van jouw vereniging. Zo zal bijvoorbeeld een oudercomité vooral aandacht hebben voor de verkeersveiligheid op weg naar school, terwijl de wandelclub droomt van mooie wandellussen. Naast de functionele kijk van een landbouwer is ook de historische of ecologische invalshoek van een heemkundige kring of een natuurvereniging belangrijk. Al deze meningen zorgen ervoor dat alle functies van trage wegen aan bod komen.

Herstelplan trage wegen - info informatievergadering4,6 Mb(pdf)

Info evaluatievergadering3,2 Mb(pdf)

Downloads

Naar top