Transgender

Maak een afspraak

Inhoud

Als je overtuigd bent dat de M of V die in je geboorteakte staat, niet overeenstemt met je innerlijke overtuiging, kan je dit laten aanpassen.

Voorwaarden

Wie kan bij ons terecht?

  • Belgen vanaf 16 jaar die in Eeklo wonen
  • niet-Belgen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Eeklo

Procedure

Je doet een eerste aangifte bij de dienst burgerzaken waarin je verklaart dat je je geslacht wenst te veranderen. 

De stad bezorgt je een ontvangstbewijs en vraagt advies aan de procureur des Konings.

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden leg je een tweede verklaring af bij diezelfde dienst burgerzaken waarin je jouw eerdere overtuiging bevestigt.

Tenslotte maakt de dienst burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Opgelet

Tussen de leeftijd van 16 jaar en 18 jaar moet je als aanvrager bijgestaan worden door je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Wat meebrengen

  • je identiteitsbewijs

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Contact

Burgerzaken

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen