Reglement

1. ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET FESTIVAL

Het evenement is enkel toegankelijk voor jongeren boven de 12 jaar. De toegang tot het evenemententerrein kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Dit zonder gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de TICKET(S). Dit laatste geldt ook voor iedere beslissing van de ORGANISATOR gebaseerd (doch niet beperkt) op een niet naleving van gelijk welke bepaling in de AV, inclusief dit festivalreglement. Betreding van het evenemententerrein impliceert dat de KOPER instemt met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR en zijn aangestelde veiligheidspartners nemen, met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen, het verifiëren van de identiteit indien nodig of in het kader van bijkomende maatregelen opgelegd door de overheid. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot intrekking van het toegangsrecht van de KOPER.

De KOPER krijgt ter plaatse een toegangsbandje na betaling van de TICKET(S). Enkel met een geldig festivalbandje krijg je toegang tot het festival. Gezien de verhoogde veiligheidsvoorschriften raadt de ORGANISATOR ten zeerste af om rugzakken en handtassen mee te nemen naar het festivalterrein. Rugzakken en handtassen die toch worden meegebracht, zullen worden gecontroleerd. Bij niet naleven of meewerken aan deze controle, behoudt de ORGANISATOR het recht de KOPER de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.

Het is de KOPER niet toegestaan om huisdieren, professionele foto-, film- of andere opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en scherpe (steek)voorwerpen, gereedschappen om hekken los te maken, tangen en steeksleutels, tapinstallaties, waterpijpen, spades, rollend materiaal met uitzondering van hulpmiddelen voor andersvaliden, generatoren, muziekinstallaties, ontvlambare vloeistoffen, gasbranders, barbecues, kaarsen, toortsen, open vuren of eender welk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het evenemententerrein, allen op straffe van in beslagname door de ORGANISATOR en zijn aangestelde veiligheidspartners en de intrekking van het toegangsrecht van de KOPER. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

2. DRANK- EN EETBONNEN

Bonnen kunnen aangekocht worden aan de kassa’s. 

Bonnen blijven geldig. Niet-gebruikte bonnen geven na afloop van het festival geen recht op een vergoeding, compensatie of terugbetaling.

3. OVERIGE BEPALINGEN

De ORGANISATOR of een aangestelde mediapartner kan ter promotie en/of (concert-)registratie van het festival beeld- en/of geluidsopnamen maken van de KOPER. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van de ORGANISATOR en/of aangestelde mediapartner(s), zonder dat de ORGANISATOR of mediapartners een vergoeding aan de KOPER verschuldigd is of zal zijn. Bij betreding van het festivalterrein doet de KOPER afstand van zijn/haar portretrecht. Zie hiervoor de PP.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het festival of de aantredende artiesten strikt verboden. Dit geldt ook voor acties waarbij TICKET(S) via een wedstrijd weggegeven worden. Elk niet-toegestemd gebruik zal worden beschouwd als een verkoopovereenkomst, waarbij de ORGANISATOR de KOPER zal factureren volgens de gehanteerde B2B verkooptarieven.

Elke vorm van promotie (affiches, folders, spandoeken, sampling…) in en rond het evenemententerrein (festival, camping en parkings) is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ORGANISATOR. Er mag geen ambulante handel gedreven worden in de nabije omgeving van het evenemententerrein (festival, camping en parkings) zoals bepaald door de gemeente Stekene en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied.

Parkeren kan enkel op de officiële parkings van de ORGANISATOR. KOPERS kunnen parkeren op de festivalparking. Wild-parkeren in de omgeving rond het festival is verboden, zoals bepaald door de stad Eeklo en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied. De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële festivalparkings.

Indien een voertuig de vlotte uitvoering van het evenement blokkeert, kan dit worden weggetakeld. De takelkosten en eventuele boetes zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig en kunnen geenszins worden verhaald op de ORGANISATOR.

4. BESLUIT

De ORGANISATOR behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen om de veiligheid van de KOPER en de partners en medewerkers van de ORGANISATOR te garanderen of om in te spelen op wijzigende inzichten of wetgeving. Deelname aan het festival betekent op dat moment een herbevestiging en impliciet akkoord met de laatste versie van AV, inclusief het festivalreglement.

Contact

Jeugddienst

Adres
Jeugdcentrum Kubiek Kerkstraat 121 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top