Uittreksel uit het strafregister

Vraag digitaal aan

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt vanaf nu enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Dit verklaart ook meteen de naamsverandering.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Sinds de wet van 31 juli 2009 zijn er drie modellen van uittreksels:

 1. model 595 : dit model stemt overeen met het vroegere model 1 (art. 595 Wetboek van strafvordering)
 2. model 596.1 : dit model wordt afgeleverd voor een aantal gereglementeerde activiteiten (taxichauffeur, wapenvergunning, jacht,...)
 3. model 596.2 : dit model stem overeen met het vroegere model 2 en wordt afgeleverd als je een activiteit wenst uit te oefenen die onder de hierna vermelde categorieën valt (art. 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering):
  • opvoeding
  • psycho-medisch-sociale begeleiding
  • hulpverlenging aan de jeugd
  • kinderbescherming
  • animatie
  • begeleiding van minderjarigen

Voorwaarden

 • je bent ingeschreven in Eeklo;
 • je vraagt het uittreksel zelf aan.

Procedure

Je kan je attest snel online aanvragen via het digitaal loket onderaan deze pagina. Je attest wordt dan automatisch digitaal verzonden.

 

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (ambtshalve geschrapt, afschrijving naar het buitenland,...);
 • in de hoedanigheid van rechtspersoon (vennootschappen, vzw's,...);
 • gerechtelijke en bestuurlijke instanties;
 • niet-Belgen voor de periode waarin je gemachtigd was tot verblijf in België;
 • diplomaten die niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.

Regelgeving

Omzendbrief nr. 204 (10 juni 2013, vanaf pagina 36323)
 

Meer info

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top