Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 4, deel stad + goedkeuren deel OCMW