Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 5 deel stad + goedkeuren deel OCMW