1.400 Eeklonaren geselecteerd voor Veiligheidsmonitor

Gepubliceerd op maandag 27 sep 2021 om 08:25

Grootschalige veiligheidsbevraging bij de bevolking 

1.400 Eeklonaren geselecteerd voor Veiligheidsmonitor 

 

1.400 inwoners van Eeklo ontvangen deze maand een uitnodiging om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking peilt naar verschillende veiligheidsthema’s. Het initiatief hiervoor komt van de politie, in samenwerking met de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.  
 

Over heel België werden 400.000 personen geselecteerd op basis van een statistische toevalsteekproef. Iedereen die ingeschreven is in het Rijksregister en ouder is dan 15 jaar kwam daarvoor in aanmerking. Per gemeente werd gezorgd voor een representatieve verdeling naar onder meer leeftijd en geslacht.  

Als je geselecteerd bent voor deze enquête, ontvang je na half september een brief van de politie met een uitnodiging om deel te nemen. Dit kan online of op papier. Je krijgt vragen over je (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.  

De verzamelde gegevens zijn waardevolle informatie voor de uitwerking en bijsturing van het veiligheidsbeleid in Eeklo en de politiezone Meetjesland-Centrum. We doen daarom een warme oproep aan de inwoners van Eeklo die een vragenlijst ontvangen om hiervoor de nodige tijd te nemen om die in te vullen. 

De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht. 

Meer info op www.besafe.be

Meer info