Veranderen van voornaam

Maak een afspraak

Inhoud

Je kunt jouw voorna(a)m(en) laten veranderen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw woonplaats.

Voorwaarden

De voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of derden niet schaden. Volgende voornamen kunnen worden geweigerd:

  • voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd;
  • overtallige voornamen;
  • voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts één letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers;
  • voornamen die niet overeenkomen met je geslacht, tenzij je ervan overtuigd bent dat het geslacht vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit (verklaring op eer).

Procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek en neemt binnen de 3 maanden een beslissing. 

Bij een positieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast.

Bij een negatieve beslissing krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank. 

Gevolgen:

Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van jouw kinderen) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niks te doen. 

Een aantal zaken moet je opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs, reispas.

Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamsverandering. 

Wat meebrengen

  • je geldige identiteitskaart
  • een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler.

Kostprijs

Een verandering van voornaam kost 58,80 euro.

Voor transgenders kost dit 5,80 euro. 

Voor wie

  • je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen);
  • je bent Belg, erkend als vluchteling of staatloze;
  • je woont in Eeklo of in het buitenland en je laatste woonplaats in België was Eeklo.

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30 & 15:30 tot 19:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30 & 15:30 tot 19:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top