Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

Maak een afspraak

Inhoud

Nodig je als inwoner van Eeklo (garant) een niet-EU burger uit voor een kort verblijf van maximum drie maanden in België en hij of zij beschikt zelf niet over voldoende bestaansmiddelen, dan heb je een verbintenis tot tenlasteneming nodig.

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stel je jezelf financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor de buitenlandse burger gedurende zijn verblijf in België. Lees dus goed de informatiebrochure die je bij de dienst burgerzaken kunt ophalen.

Voorwaarden

Je hebt de Belgische nationaliteit of bent toegelaten tot een onbeperkt verblijf in België (B,EU,EU+,F,F+,K,L kaart of bijlage 8 of 8bis). 

Procedure

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat:

 • indien je je garant wil stellen voor een niet-Belg, bied je je aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven om een formulier van verbintenis tot ten lasteneming te verkrijgen;
 • indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar het ingevulde formulier en wordt het origineel aan jou teruggegeven. Je stuurt dit origineel naar de visumaanvrager op, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen;
 • de gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.
   

Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat:

 • indien de visumaanvraag ingediend wordt door de derdelander in een niet-Belgische ambassade, wordt het ingevulde formulier eerst naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd voor goedkeuring van jouw inkomsten. Deze aanvraag duurt 6 à 7 weken;
 • je wordt telefonisch verwittigd indien het document afgehaald kan worden;
 • de gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Wat meebrengen

 • het formulier (recto-verso afgedrukt, volledig ingevuld zonder doorhalingen): één formulier per persoon invullen
 • je Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart van onbeperkte duur
 • bewijs van voldoende bestaansmiddelen (een kopie van je laatste drie loonfiches, een pensioenfiche, laatste aanslagbiljet,...)

Kostprijs

Voor visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat, is de aanvraag gratis.

Voor niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat, betaal je € 6,50.

Voor wie

Voor elke niet EU-burger die naar België wenst te komen in kort verblijf en zelf niet over voldoende inkomsten beschikt.

Als derdelander moet je je binnen de 3 werkdagen na aankomst in België aanmelden bij de gemeente van verblijf, enkel indien je op een privéadres verblijft.

Contact

Burgerzaken

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen