Verbouwen of verharden is vergunningsplichtig

Bij het goedkeuren van een nieuwe verkaveling (via de verkavelingsvoorschriften) of een omgevingsvergunning (via de opgelegde voorwaarden) houden we graag rekening met duurzaamheid. Verharding kan immers zorgen voor overstroming (water wordt minder snel afgevoerd) of droogte (grondwater wordt te weinig aangevuld).

Iedereen die (ver)bouwt, volgt daarom verplicht de voorwaarden van de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling en de voorwaarden van de omgevingsvergunning. Ook wie een (voor)tuin wil verharden, heeft in veel gevallen een vergunning nodig. Onder verharding wordt verstaan: alle materialen of lage constructies die de bodem plaatselijk verharden ten opzichte van de natuurlijke situatie van de bodem. Voorbeelden van verharding zijn: asfalt, beton, klinkers, zware tegels, grasdallen opgevuld met kiezel/keien in plaats van met gras, kiezel, dolomiet, kunstgras, (natuur)steen, niet-waterdoorlatende folies, ...


Het aanleggen van verharding is dus steeds vergunningsplichtig, tenzij je aande voorwaarden voldoet om een vrijstelling op deze vergunningsplicht te krijgen. Meer informatie hierover kan je vinden op www.omgevingsloket.be.

Klimaatrobuuste (voor)tuinen en opritten zorgen voor meer natuur en biodiversiteit, gezondere lucht en meer wooncomfort. Kortom, meer levenskwaliteit!

Vooraleer verharding aan te leggen, die je nadien misschien terug moet uitbreken, neem je vooraf best contact op met de dienst omgeving.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be