Verbouwingswerken in Eeklo: een inkijk op de werven

Gepubliceerd op maandag 5 jun 2023 om 12:13

Verschillende stedelijke gebouwen worden momenteel verbouwd in Eeklo: het stadhuis, het cultuurcentrum en de kunstacademie.

Stadhuis

Het stadhuis staat al meer dan zeven eeuwen op dezelfde plaats en werd in het verleden al vijf keer verbouwd. Het oudste overblijvende deel is de 15de-eeuwse kelder. In 1943 werd het stadhuis beschermd als monument en in 1999 werd het samen met 23 belforten in Vlaanderen en 6 in Wallonië ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed UNESCO.

Op 3 oktober 2022 zijn er opnieuw restauratie- en renovatiewerken gestart. Het uitgangspunt is tweevoudig. Ten eerste een restauratief gedeelte waarbij de klemtoon ligt op de grondige restauratie van de dakwerken en de bekroning van het belfort, met daarnaast een aantal kleinere ingrepen verspreid over de gevels van het gebouw (trappen inkom, metsel- en voegwerken). Ten tweede de herinrichting van het gebouw tot een modern en bruikbaar gebouw dat toegankelijk is voor iedere Eeklonaar.

In het stadhuis worden de ruimtes heringericht zodat deze flexibel en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Het stadhuis bewaart haar functie als huis voor de burger. Om warmteverliezen te beperken worden daken geïsoleerd, en voor de ramen voorzetbeglazing geplaatst. Door het aanpassen van bepaalde vloerniveaus, en het plaatsen van een lift zal het gebouw integraal toegankelijk zijn voor iedereen.

Timing

 • Fase 1 (oktober 2022 tot januari 2023): voornamelijk werken binnen: het afschermen van waardevol beschermd interieur en het strippen van het gebouw. Daarnaast werd ook het vloerniveau gedeeltelijk verlaagd in functie van de toegankelijkheid en archeologisch onderzoek
 • Fase 2 (februari 2023 tot december 2023): herstel van de gevel en het dakwerk. Werken aan de ruwbouw binnen en schrijnwerk buiten.
 • Fase 3 (januari 2024 tot zomer 2024): afwerking binnen en aanleg van de omgeving rond het stadhuis.

Financieel

 • Voor de werken is er een budget voorzien van 7 miljoen euro.
 • Voor de restauratiewerken voorziet de Vlaamse overheid een restauratiepremie van 1.110.975,98 euro.

Cultuurcentrum De Herbakker

Het gebouw van cultuurcentrum De Herbakker op het Herbakkersplein bestaat al van 1993.

Op 8 augustus 2022 werd het cultuurcentrum één grote werfzone. De bedoeling is om het gebouw te laten voldoen aan de hedendaagse en toekomstige eisen op vlak van voedselveiligheid, geluidsnormen en brandveiligheid. We willen ook dat het gebouw voldoet aan de ambities van de burgemeestersconvenant. Dit wil zeggen dat de CO2 uitstoot tegen 2023 met minstens 40% wordt gereduceerd. Het gebouw wordt ook rolstoeltoegankelijk en in de theaterzaal wordt er ringleiding voorzien om ervoor te zorgen dat slechthorenden het geluid van op het podium kunnen horen zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

Allereerst vonden de afbraakwerken plaats: het podium werd ontmanteld en de gevel en het cultuurcafé werd afgebroken. In september werd de blauwe luifel tussen de Kunstacademie en het cultuurcentrum gesloopt. Tot slot is de vloer van de polyvalente zaal uitgebroken en zijn de twee artiestenloges afgebroken.

Vervolgens werden in oktober en november 2022 de grond- en graafwerken uitgevoerd, ter voorbereiding van de structuur- en funderingswerken. In het najaar werd de funderingsplaat gegoten.

In februari en maart 2023 focusten de werken zich op het vergroten van de nevenscène. Via de nieuwe nevenscène zullen artiesten straks langs beide kanten het podium op en af kunnen en wordt meer technische bergruimte voorzien. Hiervoor werd de hoge muur aan de kant van de Kunstacademie afgebroken. Het vergde het nodige precisiewerk om de in totaal 9 meter hoge muur te stutten en aan de binnenzijde voldoende ondersteuning te voorzien om 6 ton ijzerstructuur op te vangen. De nieuwe bouwconstructie moet een kracht van maximaal 11 ton kunnen opvangen. Daarnaast zullen er in het nieuwe gebouw 3 artiestenloges ter beschikking zijn.

Ondertussen wordt het metselwerk aan de uitgebreide nevenscène verricht. Voor werken van de Watergroep, Proximus en Telenet, en het plaatsen van regenwaterputten is de Pastoor De Nevestraat een drietal weken afgezet.

In juni start de gesloten ruwbouw. Dan wordt er werk gemaakt van de houten structuur aan de dakrand, het buitenschrijnwerk, de afwerking van de platte daken en het glas van de gordijngevel.

In augustus 2023 wordt de binnenvloer afgewerkt en vervolgens het schrijn- en schilderwerk.

Timing

 • De opleverdatum is voorzien op 17 oktober 2023. Vanaf 13 januari 2024 opent CC De Herbakker de deuren.

Financieel

 • Voor de werken is een budget voorzien van 4 miljoen euro.
 • De Vlaamse overheid heeft een investeringssubsidie goedgekeurd voor het verbeteren van de energiezuinigheid van CC De Herbakker en dit voor een bedrag van 134.052,20 euro.
 • Voor het verbeteren van de toegankelijkheid werd door FoCi een subsidie toegekend voor een bedrag van 90.050 euro.

Kunstacademie

Het gebouw van de stedelijke academies dateert van 1970.

Momenteel is de stad het gebouw aan het vernieuwen zodat het voldoet aan de hedendaagse en toekomstige eisen op het vlak van duurzaamheid en (brand)veiligheid. We willen dat het gebouw voldoet aan de ambities van de burgemeestersconvenant. Dit wil zeggen dat de CO2 uitstoot tegen 2023 met minstens 40% wordt gereduceerd.

De verbouwingswerken verlopen in fasen. In een eerste fase werd de isolatie en de energetische prestaties van het gebouw verbeterd: de ramen van het hoofdgebouw werden vervangen, de stookplaats vernieuwd en de vloeren geïsoleerd. Daarnaast werd ook de brandveiligheid verbeterd door het plaatsen van nieuwe deuren en het verwijderen van de lage houten plafonds.

In een tweede fase wordt het gedeelte van de muziekacademie aangepakt. De muziekacademie krijgt nieuwe ramen, de binnentuin maakt plaats voor een nieuw klaslokaal en de infobalie krijgt een meer open karakter. Dit open karakter van de balie, in combinatie met bijkomende openingen die worden gemaakt in de gevel aan de kant van het Herbakkersplein, zal de interactie met het plein vergroten. Op deze manier zal de inkom langs de kant van het Herbakkersplein worden opgewaardeerd.

Timing

 • Fase 1 (2020-2022): vervangen stookketels, vloerisolatie, buitenschrijnwerk, verlichting
 • Fase 2 en 3 (2023-2024): gevelisolatie, buitenschrijnwerk, elektriciteit, ombouwen balie, dichten patio, opening gevel aan de kant van het Herbakkersplein.
 • We verwachten dat de totale werken zullen afgerond zijn tegen de zomer van 2024.

Financieel

 • De eerste fase, die al grotendeels werd uitgevoerd, kostte 800.000 euro.
 • De werken zijn deels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van 141.000 euro.
 •  De tweede fase kost net zoals de derde ongeveer 1.050.000 euro.