Verkiezingen 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.

Wie?

 • Alle Belgen vanaf 18 jaar (verplicht) 

 • Alle Belgen van 16 en 17 jaar moeten verplicht stemmen voor het Europees Parlement. Deze stemplicht is ingevoerd na arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 maart 2024.

  Het gaat hier om:

  • de Belgische 16- en 17-jarigen in België,
  • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,
  • en Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees Parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees Parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

  In de praktijk zullen de minderjarigen, automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen.

  www.watwat.be/verkiezingen
 • Alle niet-Belgische Europeanen die in België wonen, kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Dit op voorwaarde dat ze minstens 16 jaar zijn en zich ten laatste op 31 maart ingeschreven hebben op de kieslijst via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via een papieren aanvraag (Meer info betreffende de inschrijving voor EU-burgers.) 

 

Wat te doen als je niet kan gaan stemmen?

Ben je niet in staat om te gaan stemmen op 9 juni 2024? 

Dan heb je 2 opties. 

 • Je wil een volmacht geven: Hier vind je alle info terug betreffende volmachten alsook alle benodigde formulieren. 
 • Je wil je onthouden: Stuur een mail naar verkiezingen@eeklo.be met daarin jouw gegevens, de reden waarom je niet kan gaan stemmen en een bewijsstuk waarom je niet kan gaan stemmen (bijvoorbeeld een doktersattest bij ziekte). Je kan dit ook steeds per post opsturen of binnenbrengen bij de dienst burgerzaken, Van Hoorebekeplein 2-4 in Eeklo. Dit wordt voorgelegd aan de vrederechter die moet oordelen over de reden om niet gaan stemmen.

Praktische info

Oproepingsbrieven

Iedere inwoner van Eeklo die stemgerechtigd is zal ten laatste tegen eind mei een oproepingsbrief in de bus hebben ontvangen. Op deze brief zal vermeld staan waar je moet gaan stemmen. Naast het nummer van het stembureau zal ook het adres van het stembureau vermeld staan. Verder zal er een richtuur meegegeven worden waarop je je best gaat aanbieden. Hoewel iedereen kan gaan stemmen tussen 8.00 uur en 14.00 uur, wordt er op de oproepingsbrief een richtuur meegegeven om op die manier het aantal kiezers zo goed mogelijk te spreiden. Hoe meer dit richtuur wordt gevolgd, hoe kleiner het risico op wachtrijen aan het stembureau.

Personen die na 1 april zijn ingeschreven in Eeklo zullen moeten gaan stemmen in de gemeente waar ze woonden voor ze in Eeklo werden ingeschreven.

Wat als je geen oproepingsbrief hebt ontvangen?

Als je geen oproepingsbrief hebt ontvangen kan je steeds een duplicaat afhalen op de dienst burgerzaken. Opgelet: een oproepingsbrief is niet verplicht om te gaan stemmen, tenzij je ook een volmacht hebt gekregen van iemand. In dit geval is het wel verplicht om jouw oproepingsbrief bij je te hebben. Je kan een duplicaat aanvragen tot op de dag van de verkiezingen. De dienst burgerzaken is geopend van 8.00 uur tot 14.00 uur op de dag van de verkiezingen.

Digitale oproepingsbrief.

De stad Eeklo maakt deel uit van een project dat zal voorzien in een digitale oproepingsbrief. Iedere inwoner die beschikt over een e-Box zal naast het papieren exemplaar ook een digitale oproepingsbrief ontvangen via zijn/haar e-Box. Heb je je papieren exemplaar niet ontvangen maar heb je een e-Box, dan kan je deze digitale oproepingsbrief gebruiken in het stembureau (en hoef je dus geen duplicaat te komen aanvragen, tenzij je zou stemmen met volmacht).

Locaties van de stembureaus.

Zoals hierboven al aangehaald zullen al inwoners van Eeklo die mogen gaan stemmen ingedeeld worden in stembureaus. Op de oproepingsbrief zal duidelijk vermeld staan waar je moet gaan stemmen en in welk bureaunummer. De locaties waar stembureaus ingericht zijn: 

 • De Kinderpoort Balgerhoeke - Balgerhoeke 47
 • GO! leefschool Het Droomschip - Blakstraat 25
 • Sportpark (basketzaal) - Burg. Lionel Pussemierstraat 157
 • Sportpark (evenementenzaal) - Burg. Lionel Pussemierstraat 157
 • Sociaal Huis – Zuidmoerstraat 136
 • LDC Zonneheem – Schietspoelstraat 9

De indeling van de kiezers is geografisch waardoor de afstand tot het stembureau zo klein mogelijk is.

Verplaatsingen naar het stembureau.

Meer dan 15000 inwoners zullen op 9 juni 2024 hun stem gaan uitbrengen in één van bovenstaande locaties. Aangezien we getracht hebben om iedereen zo dicht mogelijk te laten gaan stemmen bij hun thuisadres, willen we langs deze weg oproepen om zoveel mogelijk te voet of per fiets naar het stembureau te gaan. Lukt dit niet? Hou rekening met eventueel gewijzigde verkeerssituatie en/of parkeerverbod dat kan gelden in de onmiddellijke omgeving van jouw stembureau. Hou zeker onze website en sociale media in de gaten voor de meest actuele informatie.

Toegankelijkheid.

De stembureaus zijn toegankelijk voor personen in een rolstoel en aan iedere stemlocatie zijn een aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien. Heb je toch nog specifieke vragen hierover kan je steeds terecht bij de dienst burgerzaken.

Meer informatie

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem contact op met de dienst Burgerzaken via onderstaande contactgegevens.

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30