Loopbaanonderbreking en andere verlofstelsels

De combinatie van een job en de zorg voor een geliefde is niet evident. Soms kom je tijd tekort om alles rond te krijgen.

Heeft je zorgvrager tijdelijk meer zorgen nodig?

Misschien heb je recht op thematisch verlof.

Verlof voor mantelzorg

Ben je werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke, oudere, of mindervalide te zorgen kan je jouw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. Het dient niet noodzakelijk te gaan om een familielid, maar je moet wel erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen. Daarvoor moet je een erkenningsaanvraag indienen bij je ziekenfonds. Die erkenning blijft één jaar geldig, maar kan verlengd worden.

Meer weten

Verlof voor medische bijstand

Als je voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kan je ‘verlof voor medische bijstand’ nemen. Dit verlof is een recht, je werkgever kan het je dus niet weigeren. Bovendien ben je vanaf de aanvraag tot drie maanden na afloop van het verlof beschermd tegen ontslag. Tijdens het verlof voor medische bijstand ontvang je van de RVA een vervangingsinkomen.

Meer weten

Loopbaanonderbreking: Palliatief verlof

Als werknemer uit de privé- of openbare sector heb je recht op een vol- of deeltijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon op medisch, administratief, sociaal en psychologisch vlak. De patiënt hoeft geen familielid te zijn.

Je hebt recht op één maand loopbaanonderbreking, waarbij je totaal niet werkt, halftijds werkt of 4/5. De werkgever kan dit niet weigeren. Deze periode kan met één maand verlengd worden. Je kan je palliatief verlof wel verlengen met een gewone loopbaanonderbreking.

Meer weten

Aanmoedigingspremie

Wanneer je een verlof voor medische bijstand, tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijg je meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. In sommige gevallen vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een aanmoedigingspremie.

Meer weten

Pleegzorgverlof

Het gaat om 6 dagen pleegzorgverlof per pleeggezin per kalenderjaar. Dus als beide pleegouders werknemer zijn, moet je onderling afspreken hoe je het verlof onder elkaar verdeelt. Het aantal pleegkinderen of pleeggasten in uw gezin speelt geen rol.

Meer weten

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top