Vernieuwd parkeerreglement

Gepubliceerd op dinsdag 18 apr 2023 om 09:53
Vanaf 1 juli 2023 gaat het gecoördineerd retributiereglement parkeren in.

Ten eerste wordt de maximale parkeerduur in de blauwe zones teruggebracht van 4 uur naar 3 uur. De maatregel waarbij je 4 uur lang kan parkeren was ingevoerd ten tijde van corona en wordt nu weer teruggedraaid. Na grondige evaluatie blijken die maatregelen erg fraudegevoelig te zijn en zorgt het voor de nodige verwarring met de maximale parkeerduur van 3 uur in de betalende zones. Vanaf 1 juli is de parkeerduur in de blauwe en betalende zone dezelfde, namelijk 3 uur.

Verder is het sinds 1 oktober 2022 (Wegcode) verboden om te parkeren aan een laadpaal zonder je elektrische wagen op te laden. Bij het niet naleven van dit verbod, wordt er een retributie dagtarief van 25 euro uitgeschreven. Wanneer een niet-elektrische wagen parkeert op een plaats voorbehouden voor elektrische wagens, is er sprake van een inbreuk op de Wegcode en is dit strafrechtelijk vervolgbaar. De politie kan dan verbaliseren voor foutief parkeren.

Daarnaast zullen de parkeerautomaten worden aangepast, conform de parkeerapp (4411) en het SMS-parkeren. Wanneer men een betalende sessie start, worden de 30 minuten gratis parkeertijd opgenomen in het parkeerticket. Dit kan één keer per dag en per voertuig.

Het gecoördineerde retributiereglement gaat in op 1 juli 2023 omdat de verkeersborden (zoneborden blauwe zone aanpassing van de parkeerduur) en parkeerautomaten (tekstuele boodschap) moeten aangepast worden.