Voorschotten op sociale uitkeringen

Inhoud

Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW jou een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

  • Het OCMW zal enkel overgaan tot de uitbetaling van voorschotten indien blijkt na contact met de uitbetalingsinstantie (vakbond, mutualiteit,…) dat jouw aanvraagdossier volledig is en nog in onderzoek is.
  • Indien bij dit contact blijkt dat je geen recht zal hebben op een uitkering zullen er ook geen voorschotten toegekend worden.
  • Het OCMW zal je terugbetalingsdocumenten laten tekenen. De voorschotten worden teruggevorderd bij de instantie in kwestie of bij jouzelf.

 

Procedure

Je komt persoonlijk langs bij de soiale dienst van het OCMW in het Sociaal Huis.

Wat meebrengen

  • jouw identiteitskaart;
  • jouw bewijs van aanvraag sociale uitkering;
  • rekeningafschriften van de laatste 3 maanden.

Voor wie

Inwoners van Eeklo die een aanvraag hebben gedaan voor een sociale uitkering en waarvan het dossier nog in onderzoek is.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00