34 strategische voorstellocaties voor publieke laadpalen

Gepubliceerd op dinsdag 13 jun 2023 om 17:06

De Vlaamse overheid wil de komende jaren het netwerk van openbare laadpunten voor elektrische wagens sterk uitbreiden. Wie niet op privéterrein kan opladen, moet op termijn binnen 250 meter van thuis een laadpaal vinden. Om de vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse overheid van 35.000 laadpalen tegen 2025 te bereiken, bezorgde het stadsbestuur 34 strategische voorstellocaties voor openbare laadpunten op het grondgebied van Eeklo aan de Vlaamse overheid.

35.000 laadpalen in Vlaanderen

Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te behalen, moet er efficiënter en duurzamer met energie worden omgegaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO²-uitstoot gevoelig worden beperkt. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig. Daarom neemt de Vlaamse Overheid het voortouw in de uitrol van de laadinfrastructuur op het openbare domein. De Vlaamse Overheid streeft ernaar om tegen 2025 zo’n 35.000 (semi)publiek toegankelijke laadpunten te installeren in Vlaanderen. Naar 2030 is het streefdoel 100.000 (semi)publiek toegankelijke laadpunten.

34 strategische voorstellocaties in Eeklo

Lokale overheden kunnen aan de Vlaamse overheid voorstellocaties voor publieke laadpalen doorgeven. Het college van burgemeester en schepenen selecteerde daarom op het grondgebied van Eeklo 32 locaties voor normale laadpalen en 2 locaties voor snelladers op basis van volgende criteria:

 • De uitrol van de publieke laadinfrastructuur is in eerste instantie bedoeld voor bewoners of bedrijven die geen eigen oprit, garage of parkeerplaats hebben en dus geen privélaadpunt kunnen plaatsen.
 • Wie niet op privéterrein kan opladen, moet binnen 250 meter van thuis een laadpaal vinden.
 • Het moet gaan om strategische locaties die passen binnen het stedelijke laadnetwerk of locaties waar een hogere behoefte is aan laadpunten, zoals publieke parkings, locaties in dichtbevolkte gebieden of in de nabijheid van openbare gebouwen.

Op basis van bovenstaande criteria selecteerde stad Eeklo volgende 34 locaties:

 1. Parking Hoppinpunt Zeelaan – locatie voor een snellader
 2. Parking Station – locatie voor een snellader
 3. Parking jachthaven
 4. Parking Balgerhoeke
 5. Parking Kop van de Vaart
 6. Parking Burggravenstraat
 7. Parking Gebroeders Van De Woestyneplein
 8. Parking Sportpark
 9. Parking Garenstraat
 10. Parking Canadaplein
 11. Parking Jan Frans Willemsplein
 12. Parking voetbalplein Zandvleuge
 13. Parking Kerkhofweg
 14. Parking Krügercentrum
 15. Parking Oostveldstraat (naast Schoenen D’hondt)
 16. Parking Kerkplein
 17. Parking Zuidmoerstraat (Sociaal Huis)
 18. Parking Brugsesteenweg (ovonde)
 19. Parking Abdijstraat (BKO @bij)
 20. Textielstraat
 21. Kottemstraat
 22. Koning Albertstraat – N9
 23. Pastoor De Nevestraat (Kunstacademie)
 24. Schietspoelstraat (LDC Zonneheem)
 25. Polydoor Lippenslaan
 26. Vrombautstraat (PTI)
 27. Koning Albertstraat t.h.v. huisnummers 93-95
 28. Molenstraat t.h.v. huisnummers 91-95
 29. Stationsstraat t.h.v. huisnummer 1
 30. Stationsstraat t.h.v. huisnummers 22-24
 31. Stationsstraat t.h.v. huisnummers 95-97
 32. Kaaistraat t.h.v. huisnummer 25 (site oude rijkswachtkazerne)
 33. Broedersplein
 34. Wegelpark

Vlaamse overheid beslist over uiteindelijke locaties

De voorstellocaties werden bezorgd aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid beoordeelt en beslist welke locaties worden weerhouden en waar dus effectief laadpalen worden geplaatst. Pas daarna kunnen de laadpaaloperatoren starten met de installatie en het beheer van de laadpalen. Het volledige proces, vanaf het indienen van de strategische locaties bij de Vlaamse Overheid tot de ingebruikname van de laadpalen, kan tot zes maanden duren.

Vraag zelf een publieke laadpaal aan

Ook als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je bij de Vlaamse Overheid zelf een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein. Rijd je al 100% elektrisch maar heb je zelf geen plaats voor een laadpaal en is er nog geen laadpaal in de buurt, dan kan je zo toch een gratis paal op maximaal 250 meter van jouw deur verkrijgen.

Vraag hier de plaatsing van een publieke laadpaal in je buurt aan.  De Vlaamse Overheid behandelt jouw aanvraag en houdt je op de hoogte.