Voorwaarden openbare verkoop

Inschrijving en registratie:

 • Om deel te nemen aan de openbare verkoop dient de koper zich te registreren via het online formulier op de website van stad Eeklo. Men kan ook het formulier afdrukken en opsturen per post of afgeven aan de centrale balie van het stadskantoor (Industrielaan 2 te Eeklo).

Object van verkoop:

 • Het object dat geveild wordt, wordt in de staat waarin het zich bevindt aangeboden, zonder enige garantie van de verkoper.
 • De verkoper behoudt het recht om op elk moment voor de veiling het object te verwijderen of de veiling te annuleren.

Bieden en kopen:

 • De biedingen tijdens de veiling zijn bindend en onherroepelijk.
 • De koper is verplicht om het volledige bedrag van zijn aankoop te betalen bij ophaling van de goederen, uiterlijk op 29 februari 2024.

Betalingsvoorwaarden:

 • De betaling dient elektronisch te gebeuren (bancontact) bij ophaling van de goederen aan de centrale balie van het stadskantoor (Industrielaan 2 te Eeklo).
 • Bij niet-ophaling binnen de gestelde termijn behoudt de veilingorganisator het recht om aanvullende maatregelen te treffen, zoals het in rekening brengen van rente en administratieve kosten.

Verwijdering en transport van het gekochte object:

 • De koper is verantwoordelijk voor het verwijderen en vervoeren van het gekochte object binnen een door de veilingorganisator aangegeven termijn (uiterlijk 29 februari 2024).
 • De veilingorganisator kan de koper bij gebreke hiervan extra kosten in rekening brengen en het gekochte object op kosten van de koper laten opslaan.

Aansprakelijkheid:

 • De veilingorganisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel die voortvloeit uit deelname aan de veiling of de aankoop van een object.
 • De koper is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan het gekochte object tijdens het verwijderen en vervoeren ervan.

Geschillen:

 • Eventuele geschillen tussen de veilingorganisator en de koper worden, indien mogelijk, in onderling overleg opgelost.
 • Indien geen overeenstemming bereikt kan worden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.