Vorming voor scholen: lokaal en mondiaal burgerschap

Inhoud

De lokaal mondiale dienst biedt jaarlijks gratis workshops, bezoeken, lespakketten of voorstellingen rond wereldburgereducatie aan. De stad engageert daarvoor externe partners.

De thema’s van de workshops passen binnen de eindtermen van de scholen.

 

Voorwaarden

De activiteiten vinden dan plaats tussen oktober en juni.

Procedure

Alle scholen ontvangen in juni en begin september het aanbod via e-mail en sturen hun keuze vóór eind september door aan de lokaal mondiale dienst.

 

Wat meebrengen

De workshops worden op de school gegeven. De boerderij- en bedrijfsbezoeken vinden op de externe sites plaats, de scholen zorgen zelf voor vervoer.

De vormingsmedewerkers delen de school per activiteit mee welke voorzieningen eventueel nodig zijn.

 

Kostprijs

Dit aanbod voor scholen is gratis.

De stad Eeklo staat in voor de betaling van de kosten.

Voor wie

Dit aanbod geldt voor alle lagere en secundaire scholen in Eeklo.

Contact

Dienst Lokaal Mondiaal

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Sociaal Huis
lokaalmondiaal@eeklo.be