Vragenhalfuurtje

Inhoud

Burgers krijgen mee het woord in de gemeente- en OCMW-raad van Eeklo. Tijdens het vragenhalfuurtje kan jij een vraag stellen aan het stadsbestuur. Hiermee wil Eeklo de participatie van de inwoners in het beleid verhogen en de stem van de inwoner meer laten horen.

Voorwaarden

Elke meerderjarige inwoner uit Eeklo kan een vraag stellen aan de raad over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan.

Je vraag voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De vraag dient steeds duidelijk en helder geformuleerd te zijn.
  • Het betreft steeds vragen over onderwerpen die geen deel uitmaken van de reguliere agenda van de gemeente- of OCMW-raad.
  • De vraag moet betrekking hebben op de bevoegdheden van stad/OCMW.
  • Het betreft een vraag, en geen standpunt van de inwoner.
  • De vraag mag niet handelen over persoonsgebonden materie (geen persoonlijke problemen of situaties) en wordt respectvol en zonder verwijten geformuleerd.
  • De vraag wordt niet anoniem gesteld.
  • Het is niet toegelaten om binnen het jaar dezelfde vraag te stellen, mits ongewijzigde omstandigheden.
  • Elke inwoner mag maximum 3 vragen op jaarbasis stellen.
  • Er wordt geen vragenhalfuurtje georganiseerd in de 6 maanden voorafgaand aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen omwille van het behoud van de sereniteit en de neutraliteit.

Procedure

Inwoners die een vraag wensen te stellen, dienen hun vraag 15 kalenderdagen vóór de raad schriftelijk in bij het bestuur. Dit kan via het online formulier onderaan deze pagina, via e-mail naar de voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad, aan de algemeen directeur en in kopie aan secretariaat@eeklo.be (met in het onderwerp “vragenhalfuurtje”) of per brief aan stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

Je krijgt vervolgens de kans om tijdens de raad de vraag in openbare zitting te stellen. Een lid van het college van burgemeester en schepenen zal hier telkens een antwoord op formulieren.

De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten. Om de kwaliteit van het vragenhalfuurtje te garanderen, is het aantal vragen per zitting beperkt tot drie vragen. Vragen worden steeds in volgorde van indiening behandeld. Elke spreker krijgt max. 2 minuten. 

Het vragenhalfuurtje beperkt zich tot vraag-antwoord (met de mogelijkheid tot het stellen van één eventuele aanvullende vraag).

Vragen die niet behandeld kunnen worden tijdens de zitting wegens tijdgebrek, worden automatisch doorgeschoven naar de volgende zitting.

Digitaal loket

Contact

Secretariaat

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top