Werken Ring Eeklo

Op woensdag 8 mei 2024 rondt het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan de Ringlaan in Eeklo af en gaat de nieuwe rotonde aan de Industrielaan open voor verkeer. Daarmee is het eerste puzzelstukje van de Ring rond Eeklo (R43) gelegd. Sinds midden augustus 2023 werd er een rotonde op de Industrielaan aangelegd, kwamen er dubbelrichtingsfietspaden, werd de afslagstrook naar de Leopoldlaan (N9) verlengd en werd de aansluiting met de Brugsesteenweg afgesloten. De werken in projectzone 2 kunnen normaal gezien in 2025 starten.

Veilig en leefbaar centrum

De heraanleg van de Ringlaan (R43) en de doortrekking van de ringweg tot aan de Gentsesteenweg (N9) zijn hard nodig, niet alleen voor de doorstroming van het verkeer, maar ook voor de veiligheid van fietsers. Op dit moment rijdt veel verkeer naar de bedrijven en doorgaand verkeer tussen Brugge en Gent door het stadscentrum van Eeklo. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en filevorming én weegt op de leefbaarheid van het centrum. Door doorgaand verkeer een beter alternatief te bieden wordt het in de toekomst aangenamer leven, werken en ontspannen in het stadscentrum. Dankzij de aanleg van meer dan 4 kilometer dubbelrichtingsfietspaden, kunnen ook fietsers veilig gebruikmaken van de ring. Een fietstunnel, twee fietsbruggen en aansluitingen met de lokale fietspaden zorgen voor veilige en snelle verbindingen zonder hinder van auto’s.

Projectzone 1 volledig klaar

Midden augustus 2023 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken in projectzone 1.  Aan beide zijden van de ring kwamen er dubbelrichtingsfietspaden, gescheiden van de weg met groene stroken. Het kruispunt met de Industrielaan werd vervangen door een rotonde. Langs de ventweg, aan de zijde van het recyclagepark, werd ook een vrachtwagenparking aangelegd. Hiermee wil de stad Eeklo een antwoord bieden op de parkeernood voor vrachtwagenchauffeurs.

De Brugsesteenweg werd afgesloten van de Ringlaan om ongevallen te vermijden en om de doorstroming op de ring te verbeteren. Voor bewoners van de Brugsesteenweg werd er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, nu de Brugsesteenweg niet meer aansluit op de Ringlaan maar op de Leopoldlaan (N9). Ook de afslagstrook naar Maldegem werd verlengd. De werken in projectzone 1 zijn bijna volledig klaar: de komende maanden worden de opritten aan de oostelijke ventweg nog afgewerkt.

Werken achter de schermen

In projectzone 2, waarbij het kruispunt van de Raverschootstraat met de Ring wordt aangepast, wordt er ook druk verder gewerkt achter de schermen. De omgevingsvergunning werd in maart aangevraagd en dit najaar wordt de aannemer aangesteld. Zo kunnen de werken in deze projectzone starten in 2025. 

Voor projectzones 3 en 4 wordt het project-milieueffectenrapport (MER) ook verder uitgewerkt. Dat project-MER beschrijft en onderzoekt wat de impact van de nieuwe ring zou kunnen zijn op de omgeving, de mens en het milieu.

Meer informatie over het volledige project

Contact

Mobiliteit

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top