Werken Ring Eeklo

Met de vernieuwing van de Ringlaan (R43) en doortrekking van de nieuwe verbindingsweg zal het verkeer in de toekomst vlotter verlopen. Ook voor fietsers wordt de situatie een pak veiliger. De eerste werken vinden plaats op de Ringlaan tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe. Vanaf 21 augustus 2023 tot eind april 2024 wordt daar gewerkt aan o.a. een nieuwe rotonde en dubbelrichtingsfietspaden. Doorgaand verkeer op de Ringlaan (R43) blijft mogelijk tot eind november.

Veilig en leefbaar centrum

De heraanleg van de Ringlaan (R43) en de doortrekking van de ringweg tot aan de Gentsesteenweg (N9) zijn hard nodig, niet alleen voor de doorstroming van het verkeer, maar ook voor de veiligheid van fietsers. Op dit moment rijdt veel verkeer naar de bedrijven en doorgaand verkeer tussen Brugge en Gent door het stadscentrum van Eeklo. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en filevorming én weegt op de leefbaarheid van het centrum. Door doorgaand verkeer een beter alternatief te bieden wordt het in de toekomst aangenamer leven, werken en ontspannen in het stadscentrum. Dankzij de aanleg van meer dan 4 kilometer dubbelrichtingsfietspaden, kunnen ook fietsers veilig gebruikmaken van de ring. Een fietstunnel, twee fietsbruggen en aansluitingen met de lokale fietspaden zorgen voor veilige en snelle verbindingen zonder hinder van auto’s.

Projectzone 1: tussen Industrielaan en Nieuwendorpe

Vanaf augustus starten de eerste werken: de Ringlaan wordt heringericht tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe. Aan beide zijden van de ring komen dubbelrichtingsfietspaden met groene stroken, zodat fietsers meer ruimte hebben. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren, komt er aan het kruispunt met de Industrielaan een nieuwe rotonde met vrachtwagenparking. Ook wordt de Brugsesteenweg afgesloten van de Ringlaan, zodat stilstaand verkeer vanuit de zijstraten niet langer de ringweg kan oprijden (waar sneller verkeer rijdt). Verkeer vanuit de Brugsesteenweg rijdt in de toekomst via de nieuwe verbindingsweg tussen de Brugsesteenweg en de Leopoldlaan (N9) naar de Ringlaan (R43). Tenslotte wordt de afslagstrook naar de Leopoldlaan/Zeelaan (N9) verlengd.

Doorgaand verkeer op R43 mogelijk tot november

Tijdens de eerste fase van deze werken is er beperkte hinder voor verkeer. Tot eind november volgen fietsers een omleiding via de Slachthuisstraat en Industrielaan. Gemotoriseerd verkeer kan steeds rijden op de Ringlaan (R43). De kruispunten met de Industrielaan en Nieuwendorpe zijn afwisselend afgesloten: het verkeer rijdt dan via de Ringlaan of de Slachthuisstraat en Industrielaan. 

Eerste van vier projectzones

De nieuwe ringweg wordt niet in één adem gebouwd. Het is een project met verschillende snelheden. Met de vernieuwing van de Ringlaan tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe (projectzone 1) zetten AWV en de stad Eeklo nu een nieuwe stap naar een ring rond Eeklo. Maar ook in de andere zones worden de nodige stappen ondernomen: voor projectzone 2 (kruispunt Raverschootstraat) wordt momenteel het technisch ontwerp uitgetekend en voor projectzones 3 en 4 loopt het milieueffectenonderzoek.

Meer informatie over het volledige project

Contact

Mobiliteit

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
mobiliteit@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00