Werken stadhuis

Gepubliceerd op vrijdag 30 sep 2022 om 14:29

Het stadhuis staat al meer dan zeven eeuwen op dezelfde plaats en werd in het verleden al vijf keer verbouwd. Het oudste overblijvende deel is de 15de-eeuwse kelder. In 1943 werd het stadhuis beschermd als monument en in 1999 werd het samen met 23 belforten in Vlaanderen en 6 in Wallonië ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed UNESCO.

Op 3 oktober 2022 zijn er opnieuw restauratie- en renovatiewerken gestart. Het uitgangspunt is tweevoudig. Ten eerste een restauratief gedeelte waarbij de klemtoon ligt op de grondige restauratie van de dakwerken en de bekroning van het belfort, met daarnaast een aantal kleinere ingrepen verspreid over de gevels van het gebouw (trappen inkom, metsel- en voegwerken). Ten tweede de herinrichting van het gebouw tot een modern en bruikbaar gebouw dat toegankelijk is voor iedere Eeklonaar.

In het stadhuis worden de ruimtes heringericht zodat deze flexibel en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Het stadhuis bewaart haar functie als huis voor de burger. Om warmteverliezen te beperken worden daken geïsoleerd, en voor de ramen voorzetbeglazing geplaatst. Door het aanpassen van bepaalde vloerniveaus, en het plaatsen van een lift zal het gebouw integraal toegankelijk zijn voor iedereen.

Timing

  • Fase 1 (oktober 2022 tot januari 2023): voornamelijk werken binnen: het afschermen van waardevol beschermd interieur en het strippen van het gebouw. Daarnaast werd ook het vloerniveau gedeeltelijk verlaagd in functie van de toegankelijkheid en archeologisch onderzoek
  • Fase 2 (februari 2023 tot december 2023): herstel van de gevel en het dakwerk. Werken aan de ruwbouw binnen en schrijnwerk buiten.
  • Fase 3 (januari 2024 tot zomer 2024): afwerking binnen en aanleg van de omgeving rond het stadhuis.

Financieel

  • Voor de werken is er een budget voorzien van 7 miljoen euro. Voor de restauratiewerken voorziet de Vlaamse overheid een restauratiepremie van 1.110.975,98 euro.

Omwille van de werken aan het stadhuis is de dienst Burgerzaken verhuisd naar het Jeneverhuis (Van Hoorebekeplein). De totale werkzaamheden lopen af in de zomer van 2024.