Werken stadhuis van start

Gepubliceerd op vrijdag 30 sep 2022 om 14:29

Op maandag 3 oktober starten de werken in het stadhuis op de Markt. In de eerste fase zal er voornamelijk binnen gewerkt worden (afschermen waardevol beschermd interieur, strippen...). De werkzaamheden aan de buitenkant van het stadhuis zullen pas plaatsvinden na de winterkermis. Er zal daarbij getracht worden de werken te laten samenvallen met de renovatie van de Markt. Momenteel wordt er daarom nog geen hinder verwacht. 

Voor de restauratiewerken aan het stadhuis werd een bedrag van ruim 5 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan heeft Vlaanderen een subsidie van 1,1 miljoen euro toegekend.

Aan de buitenkant worden de daken gerestaureerd net als de bekroning van het belfort. Ook de gevels worden nagekeken en hersteld waar nodig. In het stadhuis worden de ruimtes heringericht zodat deze flexibel en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er komt een nieuwe toegang met een balie en een grote lift, waardoor het gebouw integraal toegankelijk zal zijn voor iedereen. Ook komen er verschillende vergaderzalen waar verenigingen gebruik van kunnen maken.

Door de werken aan het stadhuis is de dienst Burgerzaken verhuisd naar het Jeneverhuis (Van Hoorebekeplein). De totale werkzaamheden lopen af in de zomer van 2024.