Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak

Inhoud

Je bent wettelijk samenwonend als je samenwoont en een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • meerderjarig bent
 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • ingeschreven bent op hetzelfde adres

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • met een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd

De wettelijke samenwoning houdt ook op bij :

 • huwelijk van één van de partijen
 • overlijden van één van de partijen

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs

Gratis.

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Naar top