Wettigen handtekening

Maak een afspraak

Inhoud

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft niet het doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kan je handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar je woont of in een andere gemeente.

Voorwaarden

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente;
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken;
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld);
  • de taal van de tekst op het document moet verstaanbaar zijn voor de loketmedewerker.

Procedure

Wil je je handtekening laten legaliseren, dan moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken.

Je plaatst je handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte. Is je handtekening al geplaatst op het document, dan kan gevraagd worden om je handtekening opnieuw te plaatsen.

Als er de minste twijfel is omtrent de echtheid van de handtekening, kan de gemeentebeambte de legalisatie van de handtekening weigeren.

Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen identiteitskaart, ook de identiteitskaart en de volmacht meebrengen van de burger wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Een handtekening op een blanco vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart
  • bij volmacht: de identiteitskaart van diegene die langskomt samen met de identiteitskaart van diegene wiens handtekening gewettigd moet worden, samen met een door hem of haar ondertekende volmacht

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Voor Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top