Wilgenpark

De omgeving van het Wilgenpark, een wijk uit de jaren ’70, wordt opgewaardeerd. Als eerste project werd gekozen om een centraal park te realiseren dat een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk moet worden.

Het ontwerp staat in het teken van een klimaatrobuuste woonwijk waarbij maximale aandacht gaat naar duurzaam groen, waterinfiltratie en creëren van een woonwijk op maat van de inwoners.

Samen met de betrokken partners de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV), VMSW en de stad, werd onder begeleiding van buro 4D een toekomstplan voor de omgeving  opgemaakt. Dit plan kwam tot stand na overleg met de buurtbewoners. 

Begin augustus 2016 gingen de omgevingswerken in het Wilgenpark van start. 

De oude waterloop werd deels terug opengelegd zodat er in de toekomst plaats is om regenwater te bufferen.

Eind 2017 kende de Vlaamse  Vereniging voor Openbaar Groen een prijs toe voor dit project. Eeklo werd 1ste laureaat met het Wilgenpark.

Belangrijk in deze nieuwe wandel- en speelomgeving zijn de natuurlijke speelelementen en de aanplanting die een verhoging van de biodiversiteit in de hand zou moeten werken.