Direct naar hoofdmenu / zoekveld

cultuurbeleid

Om de gemeentebesturen bij te staan bij het ontwikkelen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid voorziet het Decreet Lokaal Cultuurbeleid in de financiële ondersteuning voor de aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator.

De cultuurbeleidscoördinator begeleidt het hele proces van de opmaak van het cultuurbeleidsplan. Daarbij betrekt ze zoveel mogelijk personen, organisaties, diensten, … die zich in het culturele veld bevinden. Naast het samenwerken met burgers is ook de wisselwerking met de politieke mandatarissen belangrijk.

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor:

 

  • de coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijke cultuurbeleid o.a. de opmaak van het jaarlijkse actieplan en het werkingsverslag, het opvolgen van de Kom Uit Pas, het organiseren van een overleg met andere vrijetijdsdiensten van de stad (bv. sport, jeugd, cultuur, …).
  • het ondersteunen van adviesraden en werkgroepen bv. de Adviesraad voor Cultuur en zijn werkgroepen, …
  • het organiseren van culturele evenementen bv. de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, 11-juli viering, Open Monumentendag, …
  • het onderhouden van contacten en het uitbouwen van een netwerk met de culturele actoren: de cultuurbeleidscoördinator werkt nauw samen met het culturele werkveld, verschillende doelgroepen, andere stadsdiensten, de schepen van cultuur, enz.
  • administratieve taken bv. het schrijven van verslagen, het beantwoorden van vragen, het schrijven van nota’s voor het schepencollege, het uitrekenen van subsidies, …

 

 

cultuurdienst

Molenstraat 36 - STIP

9900 Eeklo 

 

tel. 09 218 27 31 

gsm 0472/ 68 78. 98

e-mail: frederik.rogiers@eeklo.be

 

cultuurbeleidscoördinator: Frederik Rogiers

 

 

Grote kaart


Zoeken