Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

aangeven beroepswijziging

De informatie betreffende het beroep in de Bevolkingsregisters omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat.

Het diploma wordt niet als beroep vermeld.
gratis
  • De persoon die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, moet beschouwd worden als 'zonder beroep'.

De vermelding 'zonder beroep' wordt ook gebruikt voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben., op de volle leeftijd van 18 jaar kunnen personen die nog school lopen vragen dat de vermelding student tussen haakjes na 'zonder beroep' gezet wordt, voor zover ze voltijds les volgen in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan en ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen.

  • De werkz oekende wordt in de registers opgenomen volgens de laatste beroepskwalificatie.

De aangifte van een beroepswijziging kan persoonlijk of schriftelijk gebeuren. Bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (vb. architect, verple(e)g(st)er, journalist) dient een officieel document als bewijs voorgelegd te worden.

U kan dit ook aangeven via het e-loket.


Zoeken