Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

bewijs van inkomen

Veel belastingplichtigen kloppen bij de FOD Financiën aan voor een inkomstengetuigschrift of een kopie van hun aanslagbiljet. Nochtans zijn die documenten gewoon beschikbaar via het internet.

Via www.myminfin.be kan iedereen zijn eigen fiscaal dossier raadplegen. Daarop zijn de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren beschikbaar, maar ook allerlei fiches (bv. loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belastingen te berekenen.

 

Voor het raadplegen van het eigen fiscaal dossier op www.myminfin.be is een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart nodig (meer informatie op www.eid.belgium.be). Een andere mogelijkheid is om via www.myminfin.be een zogenaamde 'token' met persoonlijke toegangscodes aan te vragen.


Zoeken