Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

slachtbewijs

elke persoon die een particuliere slachting wil (laten) uitvoeren moet zich registreren als aangever of eigenaar. Die persoon meldt zich bij de stad (financiële dienst) en krijgt een document met een registratienummer. Deze registratie is eenmalig en staat los van de diersoort die u wil (laten) slachten. Dit kan dus op elk moment en lang genoeg op voorhand gebeuren.

Gebeurt de slachting buiten het slachthuis (in een tijdelijk erkende slachtinrichting bv. tijdens het offerfeest), dan moet de eigenaar ook een SLACHTINGAANGIFTE doen bij de stad. Deze is acht dagen geldig en moet minstens twee dagen op voorhand gebeuren.

Bij de slachting buiten het slachthuis moet een aangifte gedaan worden bij de stad (financiële dienst). De aangever moet in het bezit zijn van een registratienummer en het 'beslagnummer' van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan je vragen bij de veehouder of staat vermeld op het vervoersdocument.
gratis
u kan terecht bij de financiële dienst van de stad Eeklo in het stadskantoor, tel. 09 | 218 28 67.


Zoeken