Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

uittreksel uit het strafregister

Het 'uittreksel uit het strafregister' is een officieel document dat een opsomming geeft van de eventuele strafrechterlijke veroordelingen van iemand. Het vermeldt in voorkomend geval de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.


Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

  • voor uzelf
  • voor een andere persoon, mits u een volmacht hebt en een kopie van de identiteitskaart van die persoon
  • voor een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had - enkel bloedverwanten van de overledene kunnen het aanvragen
  • voor personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.
gratis

Het 'Uittreksel uit het strafregister' is in de plaats gekomen van het 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn twee soorten uittreksels:

  • model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden
  • model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals bv.: opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie, begeleiding van minderjarigen

U kan dit hier online aanvragen. 

 

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland - moet u het aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België - aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie
  • rechtspersonen, zoals vennootschappen, vzw’s,... - aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie
  • ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie

 


Zoeken