Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

vergunning uitbating taxidienst

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

  • het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd
  • het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt
  • de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst
  • de bestemming wordt door de cliĆ«nt bepaald.
gratis

de aanvraag doet u om:

  • een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst
  • een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst
  • een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven, op voorwaarde dat de gemeenteraad de tarieven niet heeft vastgesteld
  • een vergunning, een verhoging of een vermindering van reservevoertuigen aan te vragen.
de aanvraag dient te gebeuren met een formulier dat u aangetekend of tegen ontvangstbewijs ingevuld terugbezorgt aan het college van burgemeester en schepenen, Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo


Zoeken