Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

Kids-ID

Kids-ID is een officieel elektronisch reis- en identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kaart biedt tevens extra bescherming dankzij het telefonische cascadesysteem Hallo Ouders.

  • Kids-ID bevat, zowel zichtbaar op de kaart als binnenin de elektronische chip, alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto. Ook de naam van de ouders staat erop.
  • Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met Kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten maar in de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.
  • Een pincode (en bijgevolg identificatie op internet) kan pas vanaf zes jaar.
  • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
  • Het document bevat geen handtekeningscertificaat aangezien kinderen onder de 12 jaar rechtsgeldig geen documenten mogen tekenen.
  • Net zoals voor e-ID, moet Kids-ID niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus aangepast worden door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Let op: het identiteitsbewijs dat uw kind momenteel bezit blijft geldig behalve als de geldigheidsdatum overschreden is. Gedurende een hele periode zullen het Kids-ID en het huidige identiteitsbewijs nog samen blijven bestaan. Op het einde van de geldigheidstermijn van het huidige papieren identiteitsbewijs zal men overgaan naar een Kids-ID.

 

U kan een Kids-ID aanvragen in het stadhuis. De Kids-ID moet minstens drie weken vóór de vertrekdatum worden aangevraagd bij de dienst Burgerzaken door één van de ouders.

De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. De pasfoto’s moeten een bleke effen achtergrond hebben.


Tarief 1 januari 2020:
  1. Gewone procedure: € 8 (leveringstermijn ± 2 tot 3 weken)
  2. Dringende procedures:
  • Optie 1: € 105 (2 werkdagen)
  • Optie 2: € 130 (2 werkdagen met levering en afhaling door de burger bij FOD Binnenlandse Zaken te Brussel. Let wel! Deze optie is enkel mogelijk indien optie 1onmogelijk is.)

Als uw kind verloren loopt, een ongeval heeft of in moeilijkheden verkeert, kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gebeld worden naar het nummer dat op de kaart vermeld staat +32 (0)78 150 350. De centrale telefoneert meteen het eerste nummer dat u opgaf.  Bij afwezigheid wordt het tweede of het derde nummer in de lijst gebeld. Dankzij dit cascadesysteem 'Hallo Ouders' kunnen tot 7 contactnummers doorgegeven worden in volgorde van belangrijkheid. Als dan nog niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar Child Focus. Geen enkel persoonlijk gegeven wordt nog op het document vermeld.

Pas op: het cascadesysteem werkt enkel indien u het systeem geactiveerd hebt (zie verder)!

Kids-ID vervangt het witte papieren kaartje dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen. De Kids-ID is verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat u een paspoort nodig hebt. De identiteitskaart is momenteel niet verplicht voor binnenlands gebruik.

 

Als u op reis gaat, volstaat de kaart alleen niet: uw kind moet vergezeld worden door een van zijn ouders of voogden die zelf over een geldig identiteitsstuk moeten beschikken.Zoeken