Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

aangifte huwelijk

Minstens 15 dagen voor de huwelijksdatum doet u aangifte (in de volksmond 'ondertrouw') van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, en dit op het ogenblik van de aangifte. Een huwelijksaangifte doet u in Eeklo bij de dienst burgerzaken in het Stadhuis, Markt 34 -  bureel 3. Voor een vlotte dienstverlening verzoeken wij jou om een afspraak te maken via e-mail of telefonisch 09 218 29 00. 

 

 

TER INFO: het louter vastleggen/reserveren van een huwelijksdatum en -uur kan al een jaar vooraf (telefonisch, per mail of aan het loket).

 

Uitzonderingen:
  • indien geen van beide aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de vermelde registers, of indien de actuele verblijfplaats niet met deze inschrijving om gegronde redenen overeenstemt kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats. (gegronde redenen zijn: schippers, langdurig zieken in ziekenhuis,... Geen gegronde redenen zijn: toeristisch verblijf, prijs,...)
  • Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven doen de aangifte in de laatste gemeente van inschrijving of de inschrijvingsplaats van bloedverwanten t/m 2e graad of hun geboorteplaats in België en bij ontstentenis bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.In dit laatste geval kunt u natuurlijk ook in het buitenland huwen. In dit geval worden de huwelijksformaliteiten van het vreemd land gevolgd. De huwelijksakte moet voorgelegd worden voor registratie aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats. Een Belg kan, indien gewenst, deze akte laten overschrijven in de registers. In Eeklo kunt u terecht bij de dienst burgerlijke stand in het stadhuis, Markt 34.

 

 

De aanstaande echtgenoten kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Bij de aangifte legt u volgende documenten voor:

Bent u geboren in België en is uw woonplaats een Belgische gemeente

  • de identiteitskaarten van de toekomstige partners
  • eventuele bewijsstukken betreffende ontbinding in het buitenland van voorgaande huwelijken.

 

Niet geboren in België en/of uw officiële woonplaats is niet in een Belgische gemeente

een buitenlands bewijs van ontbinding van alle eventuele vorige huwelijken (echtscheidings- of overlijdensakten). Deze moeten aangevraagd worden in de huwelijksplaats van het ontbonden huwelijk of in de overlijdensplaats van de vorige partner.

  • de identiteitskaarten van de toekomstige partners
  • de buitenlandse geboorteakte. Deze mag op het ogenblik van het huwelijk niet ouder zijn dan 6 maanden
  • het buitenlands getuigschrift van woonst (af te halen bij de bevolkingsdienst van uw officiële woonplaats). Dit vermeldt naast de betrokken identiteit ook het huidig adres, de nationaliteit en uw burgerlijke stand
  • het bewijs van woonst of vervangende documenten mogen op de dag van het huwelijk niet ouder zijn dan 6 maanden
  • de buitenlandse documenten moeten ook door de buitenlandse autoriteit (woon- of geboorte- of huwelijksplaats) afgeleverd worden. Niet zelden moeten deze voorzien zijn van legalisaties.
De aangifte gebeurt gratis.

Om het huwelijk te voltrekken zijn er wel prijzen vastgelegd. 

Een huwelijksaangifte doet u bij de dienst burgerzaken in het Stadhuis, Markt 34 -  bureel 3.


Zoeken