Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

aangifte overlijden

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. Hij laat zich hiervoor bijstaan door een tweede, meerderjarige persoon. U kunt deze formaliteiten ook zelf vervullen. U neemt dan best een familielid, buur of vriend mee als tweede meerderjarige getuige.

In de praktijk kan om het even wie een overlijden aangeven. Bloedverwanten, buren en vrienden zijn hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledenen kunnen verschaffen.


De aangifte gebeurt zo snel mogelijk. De ambtenaar van de Burgerlijke stand dient toestemming te geven voor begraving of crematie.


gratis

Bij de aangifte legt u volgende documenten voor:

voor begravingen buiten het grondgebied is een "toelating tot begraven" vereist van het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is

  • het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • de identiteitskaart van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders
  • voor niet-inwoners: tevens een attest inzake de laatste wilsbeschikking afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • in geval van gewelddadig overlijden dient u voor een teraardebestelling een attest "vrijgave van het lijk" voor te leggen en voor een crematie een toelating van het parket.

Het overlijden moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Is de persoon overleden in Eeklo, dan moet dit gebeuren bij:

dienst Burgerlijke stand – Stadhuis Markt 34, 9900 EekloZoeken