Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

aansluiten bij Vlaamse Zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg. Het systeem van de Vlaamse zorgverzekering valt uiteen in twee delen:

  • de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage;
  • het bekomen van een uitkering voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is.

 

Daarnaast is er de administratieve geldboete voor personen die de verplichte bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering niet betaald hebben.

(bron: website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

Als inwoner van Vlaanderen bent u verplicht aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. U wordt beschouwd als inwoner van Vlaanderen wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Daarop zijn echter uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving (zie hiervoor de pagina "Wallonië, Europa en internationale instellingen").

Aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering doet u door u lid te maken bij 1 van de 7 zorgkassen. Vanaf het moment dat u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

Als u zich na het verstrijken van de termijn niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, bent u automatisch ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.


(bron: website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

Iedereen die aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering moet jaarlijks een bijdrage betalen. Voor de periode van 1 oktober 2001 tot 31 december 2002 bedroeg de bijdrage € 10. Vanaf het jaar 2003 bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 25, behalve voor de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering; voor hen blijft de bijdrage van € 10 behouden.

Let op: u moet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming de eerste januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de bijdrage (dus de personen die op 1 januari 2009 recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming betalen € 10 voor 2010).


Vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt, kunt u zich aansluiten bij een zorgkas die door de Vlaamse overheid wordt erkend.

 

Uw ledenbijdrage moet op uiterlijk 30 april op de bankrekening van de zorgkas staan. Let wel: bepaalde groepen van personen moeten op een ander tijdstip te betalen:

personen die 26 jaar worden betalen vóór 1 juli; personen die pas in Vlaanderen of in Brussel zijn komen wonen: zij betalen binnen de zes maanden nadat ze in Vlaanderen of Brussel zijn komen wonen.

Info:

Sociaal Huis

Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo

tel. 09 | 218 17 00, tel. 09 | 218 17 01

e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be

 

Afdeling Vlaamse zorgverzekering

Team Zorgfonds

tel: 02 | 553 46 90, fax 02 | 553 07 25


Zoeken