Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

adoptie

Als u een kind adopteert, wordt u de wettelijke ouder van dat kind: het kind krijgt uw naam, het zal van u erven, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, ... kortom: u krijgt dezelfde rechten en plichten als natuurlijke ouders.

 Voor meer informatie over adoptie kan u terecht op deze link.

Een adoptieakte kan u aanvragen via ons e-loket

Zoeken