Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

elektronische identiteitskaart (EID)

Een elektronische identiteitskaart , eID, is een plastic identiteitskaart ter grootte van een bankkaart. Ze komt in de plaats van de vroegere papieren identiteitskaart.

Op de kaart zijn enkele elementaire identiteitsgegevens afgebeeld:

 • naam en voornamen
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboorteplaats en -datum
 • handtekening
 • rijksregisternummer
 • pasfoto

 

Met de eID kunt u veel meer doen dan met de vorige identiteitskaart:

 • uw identiteit bewijzen
 • reizen in België en de EU-landen
 • uw identiteit bewijzen op het internet
 • een elektronische handtekening plaatsen
 • officiële documenten aanvragen en formulieren invullen
 •  …

Voor transacties met uw eID via het internet hebt u een kaartlezer nodig. Een kaartlezer kan u kopen in een computerwinkel. Meer informatie over kaartlezers vindt u op de website van eID. Daarna moet u ook software installeren ('eID quick install') die u kan downloaden van de website van eID.

Tarief 1 januari 2020:
 1. Gewone procedure: € 21 (leveringstermijn ± 2 tot 3 weken)
 2. Dringende procedures:
 • Optie 1: € 115 (2 werkdagen)
 • Optie 2: € 140 (2 werkdagen met levering en afhaling door de burger bij FOD Binnenlandse Zaken te Brussel. Let wel! Deze optie is enkel mogelijk indien optie 1 onmogelijk is.)

In de eID zit bovendien een chip, die naast bovenstaande gegevens ook nog eens het adres en twee digitale certificaten bevat.

Deze chip maakt het mogelijk om bepaalde documenten elektronisch te ondertekenen (via uw persoonlijke pincode). Via die elektronische handtekening kunnen een aantal transacties (zowel met de overheid als in de privé-sector) in de toekomst sneller en zelfs vanop afstand (over het internet) gebeuren.

Concreet betekent dit dat u met uw eID bijvoorbeeld thuis via het internet uw belastingaangifte kan indienen, bepaalde formulieren (zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister) kan aanvragen of een aanvraag voor studietoelage kan indienen.

Als u driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. U kunt de microchip deblokkeren met uw pukcode. Daarvoor moet u met uw elektronische identiteitskaart en uw pukcode naar het loket van de gemeentelijke administratie gaan.

Sinds 2005 worden in België alle (oude) papieren identiteitskaarten stelselmatig vervangen door de elektronische identiteitskaart (eID), eerst bij burgers van wie de oude kaart vervalt.
Maar iedereen kan op eigen initiatief bij de Dienst bevolking in het stadhuis, Markt 34 zo'n eID aanvragen.
Bij de aanvraag van een eID moet u aangeven of u de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. U krijgt dan ook een pincode.Zoeken