Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

grafconcessies

Indien er geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn, beslissen in principe de langstlevende echtgenoot, de bloedverwanten en de naaste verwanten over de soort teraardebestelling.

Bij betwisting zal de zaak door de rechtbank (voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg) beslist worden. Raadpleeg hiervoor best een advocaat.

De specifieke wensen van de overledene kunnen blijken uit:

De overledene kan zijn/haar wensen mondeling kenbaar hebben gemaakt De wens van de overledene kan blijken uit een bepaald geschrift (b.v. een testament)

De overledene kan in het bij de dienst Burgerlijke stand of Bevolking hebben laten registreren of hij al dan niet moet gecremeerd worden. Dit werd dan opgenomen in het bevolkingsregister. Dit gebeurt kosteloos en tegen ontvangstbewijs. De dienst Overlijdens dient dus steeds na te gaan of er een dergelijke wilsbeschikking inzake de teraardebestelling bestaat en zo ja, dan dient deze bijgevoegd bij de aangifte van het overlijden (zie ook bevolking - laatste wilsbeschikking).


Begravingen binnen de stad Eeklo dienen te gebeuren binnen de 3 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden, de dag van het overlijden en zon- en feestdagen niet meegerekend.

De overledenene worden in regel begraven op de centrale begraafplaats.
De begraafplaats van Balgerhoeke heeft een uitdovend karakter. Enkel de inwoners van de wijk Balgerhoeke kunnen daar begraven worden.

 

 

Info ivm tarieven van aankoop van een kelder, kan u bekomen bij de dienst Burgerzaken, stadhuis, Markt 34 Eeklo, bureel 5 – tel. 09/218.29.11

Klik hier voor het retributiereglement op grafconcessies (apr. 2016)

 

Info ivm tarieven voor de concessie van een graf, een nis, een columbarium en een kelder kan u bekomen bij de dienst Burgerzaken, stadhuis, Markt 34 Eeklo, bureel 5 – tel. 09 | 218 29 11

 


Zoeken