Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

huwelijk

Het huwelijk wordt voltrokken tussen de 14e dag na de aangifte en binnen de 6 maanden na de termijn van 14 dagen na de aangifte. Nadien moet u een nieuwe aangifte doen. De procureur de Konings kan om gewichtige redenen vrijstelling verlenen van de aangifte of de wachttijd. Hij kan ook een verlenging van de termijn van 6 maanden toestaan.

De voltrekking van het huwelijk geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de aangifte heeft opgemaakt.


Vroeger moest het wettelijk huwelijk verplicht in het gemeentehuis gebeuren. Sinds augustus 2009 kan een wettelijk huwelijk ook buiten het gemeentehuis worden gesloten. De plaats moet wel nog altijd openbaar zijn met een neutraal karakter en de gemeente moet er het uitsluitend gebruiksrecht over hebben.

 

Belgen:

Een huwelijk kan aangegaan worden door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht. In dit laatste geval is art 315 (= vermoeden van vaderschap binnen 300 dagen na ontbinding van het huwelijk) niet van toepassing.

U kan huwen vanaf de leeftijd van 18 jaar. De opheffing van de leeftijdsvereiste kan gebeuren door de jeugdrechtbank enkel om gewichtige redenen. Hiertoe moet u een verzoekschrift richten aan de jeugdrechtbank.

Het huwelijk is verboden:

 • tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en neerdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn (art. 161 B.W.)
 • in de zijlijn tussen broers, tussen zusters en of tussen broer en zuster (art. 162 B.W.)
 • tussen oom en nicht of neef, tante en nicht of neef (art. 163 B.W.) De koning kan evenwel het verbod opheffen
 • tussen de adoptanten en de geadopteerde of zijn afstammelingen
 • tussen de geadopteerde en de echtgenoot van de adoptant en, omgekeerd,
 • tussen de adoptant en de echtgenoot van de geadopteerde
 • tussen de adoptieve kinderen van eenzelfde adoptant (ontheffing door de Koning)
 • tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant (ontheffing door de Koning)

Het huwelijksverbod, gesteld in nrs. 1 t/m 3 geldt eveneens voor ten volle geadopteerde kinderen ten overstaande van hun oorspronkelijke familie.

 

Vreemdelingen:

De wetgeving van het betrokken land wordt gevolgd, voor zover deze niet in strijd is met de Belgische wetgeving.

De partijen moeten niet meer vergezeld zijn van 2 getuigen. Er mag gekozen worden : geen getuigen of maximum 4. De getuigen moeten 18 jaar oud zijn.

Wil je huwen, dan kan je een keuze maken tussen de volgende ceremoniereeksen: 

 • Gratis: enkel op vrijdagvoormiddag
 • 2de klas: kostprijs € 75
 • 1ste klas: kostprijs € 150
 • 1ste klas: kostprijs € 200 (op zaterdag)
 • luxe klas met receptie: kostprijs € 300
 

OPGELET! Het optioneel ceremonieel huwelijksboekje is te betalen: € 25 (tarief 1 januari 2020). 

De ambtenaar van de burgerlijke stand doet voorlezing van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten.

Hij ontvangt van elke partij, de ene na de andere, de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten.

Hij verklaart, in de naam van de wet, dat zij door de echt zijn verbonden en maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.Zoeken