Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

laatste wilsbeschikking

U kan kiezen of u na uw overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie.

Die keuze kan u laten vastleggen in een document dat ter beschikking ligt in de Dienst Bevolking in uw gemeente. Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. 

U kan kiezen voor

 • begraving
 • crematie 
 • crematie en begraving van de assen binnen een begraafplaats 
 • crematie en bijzetting van de assen in een urnenmuur 
 • crematie en verstrooiing van de assen in een strooiweide op een begraafplaats 
 • crematie en verstrooiing van de assen in de Belgische territoriale zee 
 • crematie en verstrooiing of begraving van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein. Dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders (of voogd) van een minderjarige.
 • crematie en bewaring.

Ook het ritueel van de plechtigheid kunt u laten opnemen in een laatste wilsbeschikking:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging


U geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de Dienst Bevolking in het stadhuis, Markt 34. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Bevolking.

 

U kan dit hier online aanvragen.Zoeken