Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

naamsverandering

Uw familienaam veranderen kan door een aanvraag te richten naar het Ministerie van Justitie. Meer informatie vindt u terug op justitie.belgium.be

 

Voor de verandering van voornaam kan u terecht bij de dienst burgerzaken van uw woonplaats. U dient aan het loket een verzoek tot voornaamswijziging in.

 

Deze procedure is voorbehouden voor meerderjarige Belgen, minderjarige Belgen mits aanvraag door ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, staatslozen of erkende vluchtelingen, vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken, transgenders vanaf 12 jaar (aanvraag door verzoeker maar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger tekenen mee).

 

U brengt uw identiteitskaart mee. Wanneer u niet in België bent geboren, brengt u ook een letterlijk afschrift uit uw geboorteakte mee die gelegaliseerd en beëdigd vertaald is (tenzij deze in de registers van de burgerlijke stand werd overgeschreven of wanneer deze beschikbaar is in een ander gemeentelijk dossier)

 

Uw aanvraag wordt goedgekeurd als de voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn of in strijd zijn met de openbare orde. Tevens dient uw voornaam overeen te komen met uw geslacht, tenzij u ervan overtuigd bent dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit (verklaring op eer).

 

U krijgt binnen de drie maanden na uw vraag een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart met uw nieuwe voornamen aan te vragen. Als u een weigering ontvangt, wordt deze gemotiveerd. Bij een weigering kan de retributie niet teruggevorderd worden.

 

De voornaamsverandering heeft uitwerking vanaf de opmaak van de akte in de registers van de burgerlijke stand.

 
Bij Stad Eeklo bedraagt de retributie € 50.
Met uitzondering van
  • transgenders: € 5 
  • vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken: gratis
 
U betaalt op het moment van het verzoek de retributie. 
 

Uw familienaam veranderen kan door een aanvraag te richten naar het Ministerie van Justitie. Meer informatie vindt u terug op justitie.belgium.be

 

Voor de verandering van voornaam kan u terecht bij de dienst burgerzaken van uw woonplaats. U dient aan het loket een verzoek tot voornaamswijziging in. 


Zoeken