Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

 

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

 

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier (terug te vinden bij aanvraag) voor instemming of weigering tot orgaandonatie (pdf) in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

 

De stad voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

 
De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Volgens de wet kunnen minderjarigen zich officieel laten registreren op het moment dat ze wilsbekwaam bevonden worden. Wanneer iemand zelf in staat is om een individuele en weloverwogen keuze te maken, is moeilijk objectief vast te stellen. Het is daarom niet eenduidig vast te stellen vanaf welke leeftijd een kind wilsbekwaam is. De gemeenteambtenaar die de aanvraag behandelt, beslist hierover op het moment dat de minderjarige zijn keuze komt registreren. De minderjarige ondertekent het formulier samen met zijn ouder(s). 

 

Ouders kunnen, zonder toestemming van de minderjarige, geen uitdrukkelijke toestemming registreren. Ze kunnen voor hun minderjarige kinderen enkel verzet laten registreren. 

Zich laten registreren kan door het invulformulier (pdf) 2 maal af te drukken, in te vullen en mee te nemen naar de dienst burgerzaken in het stadhuis, Markt 34.

Neem ook je identiteitskaart mee. 

 

 


Zoeken