Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

reispas voor minderjarigen

Een reispas of paspoort is een officieel document dat door de daartoe bevoegde autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en terugkeren.

Vanaf 1 september 1999 kunnen de kinderen van minder dan 16 jaar niet meer vermeld worden in de reispas van de ouders of grootouders. Elk kind dient een individuele reispas te bezitten zodra het land waar het zich naartoe begeeft een reispas (eventueel een visum) voor de binnenkomst op zijn grondgebied eist.


Machtiging is vereist, voor de afgifte van reispassen, van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder, voogd)

Bijkomende voor te leggen stukken:

  • identiteitskaart van de machtigingsgever
  • eventueel: bewijsstukken waaruit de bevoegdheid blijkt tot uitoefening van het ouderlijk gezag (ev. echtscheidingsakte, adoptie, ...)

De nieuwe reispas vraagt u persoonlijk aan bij de dienst Bevolking met voorlegging van de volgende stukken :

  • 2 recente gelijke pasfoto's in kleur (zwart-wit foto's worden niet meer aanvaard) met een volledig witte en √©√©nkleurige achtergrond
  • de identiteitskaart
  • de vorige reispas of attest verlies/diefstal te bekomen bij de politiediensten

 

Indien jonger dan 18 jaar: De ouder of de voogd die de toelating geeft komt mee om de aanvraagformulieren te ondertekenen.

Sedert 1 april 2001 worden de reispassen digitaal opgemaakt. In de normale procedure geldt een wachttijd van 6 werkdagen. Met een spoedprocedure is de wachttijd 1 werkdag.


Zoeken